โรงเรียนวังจันทร์วิทยา

สีประจำโรงเรียน : เขียว-ขาว อักษรย่อของโรงเรียน : ว.จ.ว. คำขวัญของโรงเรียน : มีวินัย ใฝ่ศึกษา กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม ปรัชญาของโรงเรียน : คิดได้ ทำได้ ใช้ปัญญา คติธรรมของโรงเรียน : ปัญฺญา โลกสฺสมิ ปตฺโชโต (ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก)
ข่าวและกิจกรรม

0 results

OBEC news

OBEC news
OBEC news
OBEC news
OBEC news
OBEC news
OBEC news
OBEC news
OBEC news

ข่าวประชาสัมพันธ์

@@xvjFy เมื่อ 2024-04-08
Mr.????%2527%2522'" เมื่อ 2024-04-08
0 เมื่อ 2024-04-08
0 เมื่อ 2024-04-08
0 เมื่อ 2024-04-08
0 เมื่อ 2024-04-08
Mr.0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z เมื่อ 2024-04-08
0 เมื่อ 2024-04-08
0 เมื่อ 2024-04-08
0 เมื่อ 2024-04-08

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

0 ผู้จัดทำ: 1
0 ผู้จัดทำ: 1
0 ผู้จัดทำ: 1
0 ผู้จัดทำ: 1
0 ผู้จัดทำ: 1
0 ผู้จัดทำ: 1
0 ผู้จัดทำ: 1
0 ผู้จัดทำ: 1
if(now()=sysdate(),sleep(15),0) ผู้จัดทำ: 1
-1" OR 2+272-272-1=0+0+0+1 -- ผู้จัดทำ: 1

แสดงความคิดเห็น

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง