โรงเรียนวังจันทร์วิทยา

สีประจำโรงเรียน : เขียว-ขาว อักษรย่อของโรงเรียน : ว.จ.ว. คำขวัญของโรงเรียน : มีวินัย ใฝ่ศึกษา กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม ปรัชญาของโรงเรียน : คิดได้ ทำได้ ใช้ปัญญา คติธรรมของโรงเรียน : ปัญฺญา โลกสฺสมิ ปตฺโชโต (ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก)
ข่าวและกิจกรรม

0 results

OBEC news

ข่าวประชาสัมพันธ์

0 results

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

0 results

แสดงความคิดเห็น

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง