มอบรางวัลกแก่คณะกรรมการสภานักเรียน และมอบรางวัลการประกวดวาดภาพศิลปกรรมปตท. เยาวชน ระดับภาคตะวันออก ครั้งที่ 2 หัวข้อ “ จุดประกายความหวัง จุดพลังชีวิต “


อ่านแล้ว : 59 ครั้ง