การตรวจขั้นที่ 5 ขั้นปฏิบัติการและประเมินผล ประเภทลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่เพื่อขอรับเครื่องหมายวูดแบตจ์ (2ท่อน)

https://scontent.futp2-1.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-6/278805293_5245878285478557_4609952287134147093_n.jpg?_nc_cat=109&ccb=1-5&_nc_sid=730e14&_nc_eui2=AeHsYgEBP4PCRN6s_E-KF8kDZcKSDKlaULBlwpIMqVpQsHNasLQQwCyx67mPPVfwLnqRs7CFIS8v5d6aIHLel8bw&_nc_ohc=ctrC-TWtw90AX_BYWI4&tn=8HdWMPK2tvX--DLb&_nc_ht=scontent.futp2-1.fna&oh=00_AT_N0nTQklsrQjMApGdpXaI-DLbohpH8xUdExbJe1Za_Bg&oe=626D3771
อ่านแล้ว : 155 ครั้ง