นายภัทรวุฒิ กันศิริ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
     
     
นางสาวรุ่งทิพย์ ยุ่นประยงค์
ครูผู้ช่วย
     
นางสาวนิตติกา ศิริยา
ครูอัตราจ้าง
นางสาวรัตติยา ดีน้ำจืด
ครูอัตราจ้าง