นางสาวอินทุกานต์ ประชุมชน
ครูผู้ช่วย
     
นางสาวสุธิวา เอกสะพัง
ครูอัตราจ้าง
     
Ms.Allison Moira Horner
ครูต่างชาติ
Ms.Molly Buckley
ครูต่างชาติ
Ms.Chelsea Hay
ครูต่างชาติ