กลับหน้าหลัก
คำแนะนำและวิธีใช้
ข้อตกลงในการเรียน
สาระและมาตรฐานการเรียนรู้
คำอธิบายรายวิชา
ผลการเรียนรู้
บทเรียน
บรรณานุกรม
สืบค้นข้อมูล
ติดต่อครูผู้สอน
ผู้จัดทำ
สถิติผู้เข้าชม
Austin TX Website Design

 

 
::ยินดีต้อนรับ สู่บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยครูสมฤดี เรื่องการเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิต::


 

 

 

 


พัฒนาโดย... ครูสมฤดี ธนโชติกฤตชัย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนวังจันทร์วิทยา
บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 1024X768 Text Size Medium